SÄLJAKTSUTBILDNING    Jag är även säljaktsinstruktör åt Svenska jägare förbundet.

Om du vill ha en säljaktsutbildning, så du kan få skjuta från båt.

Gå in på www.svenskajägareförbundet.se 

tryck sen på utbildningar och gå in på säljakt så kan du anmäla dig där.